Jody Doudna and John Belushi

John Belushi when he was elected homecoming king at Wheaton Central High School | Rare photosJohn Belushi and Jody Doudna when they were elected homecoming king and queen at Wheaton Central High School.